หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
.

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสัญญา ชาญวิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ เบอร์ติดต่อ 0813904678

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ บุญเจียม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0819999906

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ เพชรกล้า

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0931013117

 • thumbnail

  นายไพบูรณ์ มากมูล

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0932697322