หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
.

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสัญญา ชาญวิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ บุญเจียม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ เพชรกล้า

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายไพบูรณ์ มากมูล

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล