หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายไพบูรณ์ มากมูล

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0932697322

รายละเอียด

ที่อยู่อบต.วังเหนือ ม.2 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0932697322

อีเมลwnburiram@gmail.com