หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวัชนันท์ เพชรกล้า

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0931013117

รายละเอียด

ที่อยู่อบต.วังเหนือ ม.2 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0931013117

อีเมลwnburiram@gmail.com