หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

   แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563  
เอกสาร 1
เอกสาร 2
เอกสาร 3
เอกสาร 4
เอกสาร 5


 รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2563 ​​
เอกสาร 1
เอกสาร 2
เอกสาร 3
เอกสาร 4
เอกสาร 5


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
เอกสาร 1
เอกสาร 2
เอกสาร 3
เอกสาร 4
เอกสาร 5