หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์การบริหารงาน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสัญญา ชาญวิเศษ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล