การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 8

เมื่อวานนี้ 11

สัปดาห์นี้ 28

เดือนนี้ 140

ทั้งหมด 5914

Currently are 19 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กาบริหารส่วนตำบลวังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางพร้อมเปลี่ยนยางจำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม 

 

 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาจำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม 

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายนา นายญา เชือดรัมย์ บ้านกะหาด หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม 

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่12 ไปคลองส่งน้ำบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่12 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม 

 

 วันที่ 29 เมษายน 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนลาดยางไปทางบ้านนางศิริลักษณ์ เจียมรัมย์ บ้านไผ่ทุ่ง หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม

 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายบ้านนางจำลอง จ่างจิตร บ้านหนองโสน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายรอบสระประปาหมู่บ้าน บ้านกะหาด หมู่ที่4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปลัดปุ๊ก หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม

 

 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อ HDPE ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.วังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

 

Copyright © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ Rights Reserved.

footer5