การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 9

เมื่อวานนี้ 2

สัปดาห์นี้ 9

เดือนนี้ 121

ทั้งหมด 5895

Currently are 20 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการ เสริมสร้างทักษะ พัฒนา และการเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือจึงได้ให้หลักในการปฏิบัติวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

1. เน้นนำการศึกษา ใฝ่หาความรู้เพิ่มทักษะในการทำงาน

2. พัฒนาเศรษฐกิจ คิดถึงงานส่วนรวมเป็นหลัก เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  

3. เน้นสังคมอยู่อย่างมิตร นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคม บริการด้วยความเต็มใจ 

4. นำคุณภาพชีวิตชุมชนให้รุ่งเรือง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานในท้องถิ่น

Copyright © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ Rights Reserved.

footer5